ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

ගමට තොරතුරු අයිතිය - RTI ජංගම සේවය - නැගෙනහිර පලාත

පුරවැසියන් 400ක පමණ සහභාගීත්වයෙන් 2019.03.16 දින මඩකලපුව ශිවගුරුනාදන් විද්‍යාලයේදී මෙම ජංගම සේවය අතිසාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී. මේ සඳහා පුරවැසියන් කැඳවීම සහ අවශ්‍ය මුලික ප්‍රචාරණ

කටයුතු AFRIEL තරුණ සංවිධානය විසින් සිදුකරන ලදී.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් රමණී ගුණවර්ධන මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩසටහනට නැගෙනහිර පලාත් සභාව නියෝජනය කරමින් එහි නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්තුමිය ජේ. මුරලිදරන් මහත්මියත් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හා මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුනුත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය) කේ.ජයන්ත මහතා සහ සහකාර ලේකම් සුධර්මා කරුණාරත්න මහත්මිය ඇතුළු තොරතුරු දැන ගැනීමේ ඒකකයේ නිලධාරී මහත්වරුන් සහභාගී වන ලදී.
එසේම සම්පත් දායකත්වය සඳහා තොරතුරු කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පියතිස්ස රණසිංහ මහතා, නීතීඥ ජගත් ලියනාරච්චි මහතා, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රදීප් වීරසිංහ මහතා සහ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය රඝුරාම් මහතා සහභාගී වන ලදී.
සමාරම්භක අවස්ථාවෙන් අනතුරුව සහභාගී වූ පුරවැසියන් හට තොරතුරු අයිතිය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා දී ඔවුන්ව කණ්ඩායම් 05කට වෙන් කරන ලදී. ඉන්පසු එක් එක් සම්පත් දායකයින් හට කණ්ඩායම් ලබා දි එහිදී පුරවැසියන්ට තමන්ට ඇති ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුනී. එම ගැටලු විසඳීම සඳහා තොරතුරු පනත භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ අප විසින් කියාදුන් අතර අවසානයේ එම ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් පසුවිපරම් කරමින් මෙම පුරවැසියන්ට අවශ්‍ය සහය ලබා දීමට AFRIEL සංවිධානයේ සාමාජිකයින් ඉදිරිපත් විය.
මෙහිදී තොරතුරු ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පිරවීමේදී පොදු අධිකාරියක් යනු කුමක්ද තොරතුරු නිලධාරියා යනු කවුරුන්ද යන්න පිලිබඳව පුරවැසියන් දැනුවත් කරන ලදී.
මෙම කණ්ඩායම් සාකච්ඡා වලදී බොහෝමයක් පුරවැසියන් වෙතින් ඉදිරිපත් වූයේ ඉඩම් අයිතිය පිලිබඳ ගැටලුවේ. බොහොමයක් ධීවර වැසියන්ට සුනාමියෙන් අනතුරුව ලබා දුන් ඉඩම් සඳහා මේ වනවිටත් හිමිකාරීත්වය නොමැති අතර පෙර පැවති ඉඩම් හෝටල් කරුවන්ට ලබා දී ඇත. එයට අමතරව මහාමාර්ග හා ප්‍රවාහන ගැටලුත් පුද්ගලයින් අතුරුදහන් වීම පිළිබඳ ගැටලුත් අප වෙත යොමු විය. එක්තරා ගම්මානයක පාර අබලන් වී ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් ලංගම බස් රථය එම ගමට පැමිණීම නවතා ඇති බවත් දන්වන ලදී.
මෙවැනි විවිධ ගැටලු පුරවැසියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර අප ඔවුනට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඩිපෝව වැනි පොදු අධීකාරීන් වෙත තොරතුරු ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කල යුතු ආකාරය සහ ඉල්ලිය යුතු තොරතුරු මොනවාද යන්න පිලිබඳව කියා දෙන ලදී.

RTI Clinic Batticaloa2

RTI Clinic Batticaloa3RTI Clinic Batticaloa4RTI Clinic Batticaloa5RTI Clinic Batticaloa6RTI Clinic Batticaloa7RTI Clinic Batticaloa8RTI Clinic Batticaloa9RTI Clinic Batticaloa10RTI Clinic Batticaloa11RTI Clinic Batticaloa12RTI Clinic Batticaloa13RTI Clinic Batticaloa14RTI Clinic Batticaloa15RTI Clinic Batticaloa16RTI Clinic Batticaloa17RTI Clinic Batticaloa18RTI Clinic Batticaloa19RTI Clinic Batticaloa20RTI Clinic Batticaloa21RTI Clinic Batticaloa22RTI Clinic Batticaloa23RTI Clinic Batticaloa24RTI Clinic Batticaloa25RTI Clinic Batticaloa26RTI Clinic Batticaloa27RTI Clinic Batticaloa28RTI Clinic Batticaloa29RTI Clinic Batticaloa30RTI Clinic Batticaloa31RTI Clinic Batticaloa32RTI Clinic Batticaloa33RTI Clinic Batticaloa34RTI Clinic Batticaloa35RTI Clinic Batticaloa36RTI Clinic Batticaloa37RTI Clinic Batticaloa38RTI Clinic Batticaloa39RTI Clinic Batticaloa40RTI Clinic Batticaloa42RTI Clinic Batticaloa43RTI Clinic Batticaloa44RTI Clinic Batticaloa45RTI Clinic Batticaloa46RTI Clinic Batticaloa47RTI Clinic Batticaloa48RTI Clinic Batticaloa49RTI Clinic Batticaloa50

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search