ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

රට වෙනුවෙන් ඒකට සිටිමු වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන අදියර - මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය

අතිගරු ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” වැඩසටහනට සමගාමීව සිදු කරන දෙවන වැඩසටහන ලෙස මුලතිව්   දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය

ලේකම් කොට්ඨාස සියල්ල ආවරණය වන පරිදි ඔට්ඩුසුඩාන් ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය , පුදුකුඩිඉරුප්පු ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය , වැලිඔය ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, තුනුක්කායි ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, මුදුබඩ පත්තතු ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, මාන්තායි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය යන ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය ‌ සඳහා තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන් හයක් 2019-06-04 දින ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වන ලදි.

 ගරු ජන මාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා හා අතිරේක ලේකම් රමණී ගුණවර්ධන මහත්මියගේ උපදේශකත්වයෙන් තොරතුරු දැන ගැනීමේ ඒකකය මගින්  පවත්වන ලද මෙම වැඩසටහන්  වලදී තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් මුලතිව්   දිස්ත්‍රික්කයේ  ප්‍රජා මූල සංවිධාන නිලධාරීන් (කාන්තා සමිති, ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති, ගම්මාන සමිති, මරණාධාර සමිති)  දැනුවත්  කරන ලද අතර මේ සඳහා 600 කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී වූ  අතර වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් දායකයින් ලෙස යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඒස් රගුරාම් මහතා හා අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) ජේ.ඩබ්.ඒස්.කිත්සිරි මහතා, හා තොරතුරු පනත පිළිබඳ උපදේශක පෙරුමාල් පුදීප් සහභාගී වන ලදි .

Rata wenuwen ekata sitimu Mulathiv2Rata wenuwen ekata sitimu Mulathiv3Rata wenuwen ekata sitimu Mulathiv4Rata wenuwen ekata sitimu Mulathiv5

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Latest News

අගෝස්තු 14 2019
ජූලි 15 2019

Search