ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

රට වෙනුවෙන් ඒකට සිටිමු වැඩසටහන් මාලාවේ තුන් වන අදියර - මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

අතිගරු ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” වැඩසටහනට සමගාමීව සිදු කරන තුන් වන වැඩසටහන ලෙස මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය

ලේකම් කොට්ඨාස සියල්ල ආවරණය වන පරිදි සියලු ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල ‌ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන් එකොළහක් 2019-07-01, 02, 03 දින වල ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වන ලදි.

ගරු ජන මාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා හා අතිරේක ලේකම් රමණී ගුණවර්ධන මහත්මියගේ උපදේශකත්වයෙන් තොරතුරු දැන ගැනීමේ ඒකකය මගින්  පවත්වන ලද මෙම වැඩසටහන්  වලදී තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ  ප්‍රජා මූල සංවිධාන නිලධාරීන් (කාන්තා සමිති, ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති, ගම්මාන සමිති, මරණාධාර සමිති)  දැනුවත්  කරන ලදි.

මේ අනුව 2019.07.03 දින තණමල්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී වැඩසටහනක් පවත්වන ලද අතර මේ සඳහා සම්පත් දායක ලෙස අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) ජේ.ඩබ්.ඒස්.කිත්සිරි මහතා සහභාගී වනලදි .

Ekata sitimu Monaragala Thamaalwilla2

Ekata sitimu Monaragala Thamaalwilla3

Ekata sitimu Monaragala Thamaalwilla4

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Search