ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  පනත සම්බන්ධව මහජනයා  දැනුවත් කිරීම පහසු කරනු පිණිස පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019.07.04, 05, 06 දිනවල දී පැවැත්වීමට ජන මාධ්‍ය

අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. ගරු ජන මාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතාගේ උපදේශකත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලදි.

ඒ අනුව මෙම පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව  (TOT)  ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉල්ලීම පරිදි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ  (UNDP) අනුග්‍රහය ඇතිව,  මේ වන විට (2019.07.04, 05, 06) මීගමුව, ඒත්තුකාලේ, පෝරු තොට පාරේ පිහිටි ජෙට්වින් බීච් හෝටලයේ දී පැවැත්වේ.

ආරම්භක සැසිය 2019.07.04 දින සවස 6.00 ට ආරම්භක කළ අතර පිළිගැනීම හා අරමුණ පැහැදිලි කිරීම අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් යු.පී.එල්.ඩී. පතිරණ මහත්මිය පවත්වන ලදි. ඉන් පසුව අමාත්‍යංශ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා පැමිණ සිටි පිරිස අමතා  කතාවක් කල අතර හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන වැඩ සටහනේ තාක්ෂණික උපදේශක චමින්ද්‍රි සපරමාදු මහත්මිය ද  පැමිණ  සිටි පිරිස අමතා  කල කතාවකින් පසුව වැඩසටහන ආරම්භ විය.

මේ සඳහා තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මේ වන විටත් පුහුණුව ලද රජයේ නිලධාරීන් 50 ක් පමණ සහභාගි විය. මෙම පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකයන් ලෙස නීතිඥ ජගත් ලියනආරච්චි සහ තොරතුරු දැන ගැනීමේ කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ පියතිස්ස රණසිංහ යන මහත්වරු, සහභාගී වන ලදි .

මෙම වැඩමුළුව සඳහා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක ජේ.ඩබ්.ඒස්.කිත්සිරි මහතා සහ සහකාර ලේකම් එම්.පී. බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක්   සහභාගි වූ අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ  (UNDP) සම්බන්ධීකාරක ලෙස කළමනාකරණ හා සම්බන්ධීකරණ උපදේශිකා නෞලි විමලරත්න මහත්මිය සහභාගී වන ලදි .

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Search