ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

තොරතුරු අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් පත් කිරීම

ගරු අමාත්‍ය තුමාගේ සංකල්පයක් අනුව පුරවැසියන්ට තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත සම්බන්ධව දැනුවත් කරමින්, අයදුම්පත් සහ අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම සදහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීමට ග්‍රාම නිලධාරි

කොට්ඨාශ මට්ටමින් ස්වේච්ඡා තොරතුරු අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් (RTI Volunteers) පත් කිරීමට අදාළ නියමු ව්‍යාපෘතිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරමින් 2019.07.25 වන දින පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වීය. මෙහි දී පිළිගැනීමේ කථාව සහ අරමුණ පැහැදිලි කිරීම අමාත්‍යාංශ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා විසින් පැවැත්වූ අතර තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතේ වැදගත්කම හා අවශ්‍යතාව ගැන දක්වමින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ගරු රුවන් විජේවර්ධන මැතිතුමා පැමිණ සිටින පිරිස අමතන ලදි.

මේ සඳහා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් රමණී ගුණවර්ධන මහත්මිය,  ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාලක කලුවැව මහතා හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) ජේ.ඩබ්.ඒස්.කිත්සිරි මහතා, සහකාර ලේකම් එම්.පී. බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් සහභාගී වූ අතර මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකයින් ලෙස නීතිඥ ජගත් ලියනාරච්චි මහතා, වරුණ දීප්ති රාජපක්ෂ මහතා හා ශාන් විජේතුංග මහතා සහභාගී විය. ඉදිරියේ දී සියළුම දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තුවේ.  මෙම ස්වේච්ඡා තොරතුරු නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමට අදාළ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිලිබඳ ඒකකය මගින් සම්බන්ධීකරණය කිරීමටත් යෝජනා වී ඇත.

RTI Volunteers 2

RTI Volunteers 3

RTI Volunteers 4

RTI Volunteers 5

RTI Volunteers 6

RTI Volunteers 7

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search