ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

රට වෙනුවෙන් ඒකට සිටිමු වැඩසටහන් මාලාව - යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

අතිගරු ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” වැඩසටහනට සමගාමීව සිදු කරන වැඩසටහනක් ලෙස යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සියල්ල ආවරණය වන

පරිදි වලිකාමන් බටහිර චෙන්කනායි, වලිකාමන් නැගෙනහිර කෝපායි, වලිකාමන් දකුණ උඩුවිල්, වලිකාමන් උතුර තෙලිප්පිලෙයි, වලිකාමන් නිරිත සන්දිලිපායි,   වඩමාරච්චි පේදුරු තුඩුව, වඩමාරච්චි නිරිත කරවෙඩ්ඩි යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන් හතක් 2019-08-23, 24, 25, 28, 29 දින වල ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වන ලදි.

ගරු ජන මාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා හා අතිරේක ලේකම් යූ.පී.එල්.ඩී. පතිරණ මහත්මියගේ උපදේශකත්වයෙන් තොරතුරු දැන ගැනීමේ ඒකකය මගින්  පවත්වන ලද මෙම වැඩසටහන්  වලදී තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ  ප්‍රජා මූල සංවිධාන නිලධාරීන් (කාන්තා සමිති, ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති, ගම්මාන සමිති, මරණාධාර සමිති)  දැනුවත්  කරන ලදි.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් යූ.පී.එල්.ඩී. පතිරණ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් දායකයන් ලෙස යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය එස් රගුරාම්, සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උතුරු පළාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)  කොන්ස්ටන්ටයින් ජැක්සීල්, පළාත් පාලන සංසදයේ තොරතුරු පනත පිළිබඳ උපදේශක ප්‍රදීප් පෙරුමාල් යන මහත්වරුන් සහභාගී වන ලදි .

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search