ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

පුරවැසි අභිමන් සම්මාන උළෙල 2019

තොරතුරු දැනගැනීමේ ජාත්‍යන්තර දින සැමරුම් උළෙලදී, තොරතුරු පනත පොදු අරමුණු වෙනුවෙන් භාවිත කරමින් ශ්‍රී ලාංකේය සමාජ ප්‍රගමනය උදෙසා කටයුතු කළ පුරවැසියන් දසදෙනෙකු සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ලදී.

මෙහිදී සම්මාන 8ක් අයඳුම්පත් කැඳවීමෙන් ලබාදුන් අතර විශේෂ සම්මාන 2ක් විනිශ්චය මණ්ඩලය විසින් නම් කර ලබාදෙන ලදී.

අයඳුම්පත් අතුරින් තෝරාගත් සම්මානලාභීන්

  • රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා
  • ග්‍රේෂන් බුද්ධික විජේසිංහ මහතා
  • කේ.ප්‍රසන්න මහතා
  • කේ.පී.ඩබ්ලිව්.සරත්චන්ද්‍රසේන මහතා
  • සමාජ මූර්තිකරුවෝ (පොළොන්නරුව ශාඛාව වෙනුවෙන්) - නිසාන්ති නඩරාජා මහත්මිය
  • සමාජ මූර්තිකරුවෝ (අම්පාර ශාඛාව වෙනුවෙන්) - යසවතී වාසල මහත්මිය
  • දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සංවිධාන සංසදය
  • බැසිල් කලපුගේ මහතා

විනිශ්චය මණ්ඩලය විසින් නම් කල සම්මානලාභීන්

  • තරිඳු ජයවර්ධන මහතා
  • දිලීපන් අමුදන් මහතා

02 Award Ceremony03 Award Ceremony04 Award Ceremony05 Award Ceremony06 Award Ceremony07 Award Ceremony08 Award Ceremony09 Award Ceremony

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search