ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

ගමට තොරතුරු අයිතිය - RTI ජංගම සේවය උතුරු මැද පළාතටත්

ගමට තොරතුරු අයිතිය ජංගම සේවා වැඩසටහන මාලාවේ උතුරු මැද පළාත් වැඩසටහන පසුගියද‍ා (2019.11.29) අනුරාධපුර CTC උත්සව ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය AFRIEL තරුණ සංවිධානය සමඟ එක්ව සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන මඟින් මෙම පළාතේ පුරවැසියන් 400 කට පමණ සෙත සැලසිණි.

ගමට තොරතුරු අයිතිය ජංගම සේවාව මඟින් තොරතුරු පනත සම්බන්ධව සහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ගැටළු සඳහා උපදෙස් ලබාදීමද සිදුකරනු ලැබේ. එමෙන්ම තොරතුරු ඉල්ලුම්පත් සම්පූර්ණ කිරීම සහ පොදු අධිකාරීන් නිශ්චිතව හඳුනාගැනීමටත් පුරවැසියන්ට අත්වැලක් සැපයේ.

මෙම වැඩසටහන සඳහා අනුරාධපුර අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී.ඩී.කිර්ති ගමගේ, නිතීඥ ජගත් ලියනාරච්චි, තොරතුරු පනත පිළිබඳ උපදේශක නාලක ගුණවර්ධන, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ලක්ෂාන් ද සොයිසා යන මහත්වරුන් සම්පත්දායකයින් ලෙස සහභාගී විය.

74463238 2428489967259559 4347516929536163840 o78581950 2428501117258444 9054547682881699840 o74494751 2428500153925207 6584960471437148160 o78759921 2428498617258694 6842428530878316544 o79446787 2428495527259003 3873469144124882944 o77132868 2428501510591738 6013575215131394048 o78229536 2428506813924541 3843695601900322816 o78255997 2428492137259342 3251051769307856896 o78805358 2428493463925876 3729470160684187648 o

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search