තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය 2018

ශ්‍රි ලංකාව ලොව පුරා තොරතුරු අයිතිය සහතික කල රටවල් අතරට ඇතුලත් වී තිබීම ‍රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා යහපාලනය ඉස්මතු කෙරන දර්ශකයක් වන අතරම එය ශ්‍රි ලාංකීය පුරවැසියන් ලැබූ ඉමහත් ජයග්‍රහණයක් ද වේ. 2016 අගෝස්තු 04 වන දින ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තුල සම්මතකරන ලද මෙම පනත මේ වන විට ලොව හොඳම තෙවන පනත ලෙස ශ්‍රේණිගතව ඇත.

තොරතුරු පනත ක්‍රියාවට නැංවීමේ මුලික වගකීම පැවරීඇති මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය තම කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරමින් පනත සක්‍රිය ලෙස බලාත්මක කිරීම උදෙසා සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කොට ඇත. ඒ අතර පනතට යටත් පොදු අධිකාරීන් හි ව්‍යුහයන් සකස් කිරීම‚රෙගුලාසි ගැසට් කිරීම‚ දිවයින පුරා පොදු අධිකාරීන් නියෝජනය වන පරිදි තොරතුරු නිලධාරීන් පත් කිරීම හා  ඔවුන් පුහුණු කිරීම සහ පුහණුකරුවන් පුහුණු කිරීම‚ මහජනයා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ ප්‍රචාරක වැඩසටහන් පැවැත්වීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් පවතී.

මෙම පනතින් අපේක්ෂිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම පුරවැසියන් තම පෞද්ගලිකත්වයෙන් ඔබ්බට ගිය පොදු ජන යහපතට අදාල වන තොරතුරු ඉල්ලුම් කෙරෙහි නැඔුරු විය යුතු බව අවධාරණය වී ඇත. ඒ සඳහා “මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වසර” ලෙස තේමා ගන්වමින් 2018 වර්ෂය තුල විවිධ වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක වන අතර‚ සැප්තැම්බර් 28 ට යෙදෙන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනයට සමගාමීව පහත වැඩසටහන් දියත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

  1. 2018 සැප්තැම්බර් 21 සිට 28 දක්වා කාලය “තොරතුරු සතිය” ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම,
  2. එම සතිය තුල මෙම පනත ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්හි යෙදීමට සියළු රාජ්‍ය ආයතන වෙත උපදෙස් ලබා දීම සඳහා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම,
  3. මෙයට සමගාමී ලෙස දිවයින පුරා සියළු පාසල් ආවරණය වන පරිදිඅධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා ඒකාබද්ධව විවාද හා රචනා තරඟපැවැත්වීම,
  4. විශ්ව විද්‍යාලයන්හි මෙම පනත ආශ්‍රිතව සිදු කර ඇති පර්යේෂණයන්හි සාරාංශ කැඳවා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හා 2018 සැප්තැම්බර් 28 දින නෙලුම් පොකුණ රංග ශාලාවේ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වීම හා
  5. තොරතුරු සතියට සමගාමීව “ ගමට තොරතුරු අයිතිය ” මැයෙන් RTI ජංගම සේවයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

බාගත කිරීම

විවාද තරඟාවලිය

රචනා තරඟාවලිය

අයදුම්පත

Call for Abstract from universities

Search